Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Katedra aplikované matematiky a informatiky

Studentská 13, 370 05 České Budějovice, 2. poschodí - č. dv. 204, tel. 387772695, e-mail: kvocetkova@ef.jcu.cz

během zkouškového období mě prosím kontaktujte e-mailem


Mgr. Klára VocetkováVýuka

 • Matematika I.
 • Matematika II.
 • Matematika pro zemědělské obory
 • Geografické informační systémy
 • Metody zpracování informací
 • Matematika pro rybářské obory - nyní nevyučuji
 • Matematika pro informatiky - nyní nevyučuji
 • Aritmetika - nyní nevyučuji
 • Diskrétní matematika - nyní nevyučuji
foto

Hobby

 • MC Máj
 • Cestování


Chcete si procvičit matematické pojmy formou hry?

E-mail