CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

množiny a intervaly

Slovní zásoba:
českyEnglish
otevřený interval open interval
polotevřený interval partly open interval
polouzavřený interval partly closed interval
disjunktní množiny disjoint sets
doplněk množiny complement (of a set)
interval interval
konečná množina finite set
množina set
nekonečná množina infinite set
podmnožina subset
polootevřený interval half-open interval
polouzavřený interval half-closed interval
pravá podmnožina proper subset
prázdná množina empty set
prázdná množina null set
průnik intersection
prvek element, member
rozdíl množin difference, relative complement (of sets)
sjednocení union
univerzální / základní množina universal set
uzavřený interval closed interval
Vennův diagram Venn diagram
výčet (prvků) listing