CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

jednotky

Slovní zásoba:
českyEnglish
základní jednotka basic unit
převádění jednotek converting one metric unit to another
krychlová/kubická jednotka cubic unit
odvozená jednotka derived unit
metrická jednotka metric unit
jednotky SI SI units
čtvereční jednotka square unit
jednotka objemu unit of capacity
jednotka délky unit of length
jednotka hmotnosti unit of mass
jednotka obsahu unit of measure of area
jednotka času unit of time
jednotka objemu unit of volume
jednotka unit