CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

matematika

lineární algebra

Slovní zásoba:
českyEnglish
čtvercová matice square matrix
determinant determinant
diagonální matice diagonal matrix
diskriminant discriminant
grafické sčítání vector addition
hodnost matice rank (of a matrix)
inverzní matice inverse / reciprocal (of a matrix)
jednotková matice identity / unit matrix
jednotkový vektor unit vector
lineární kombinace vektorů linear combination of vectors
matice matrix
násobek vektoru multiple of a vector, scalar multiple
násobení vektoru skalárem multiplication by a scalar, scalar multiplication
normála normal
normálový vector normal vector
nulová matice null matrix
nulový vektor zero vector
odečítání vektorů subtraction of vectors
opačný vektor inverse vector
pačný vector opposite vector
rozměr matice dimension (of a matrix)
rozšířená matice augmented matrix
řád order
sčítání vektorů addition of vectors
skalár scalar
skalární součin dot / scalar / inner product
směrový vektor direction vector, vector of direction
smíšený součin scalar triple product
součet vektorů sum of vectors, vector sum
souřadnice vektoru component
transponovaná matice transposed matrix
transponovat to transpose
trojúhelníková matice triangular matrix
vázaný vektor bound vector
vektor vector
vektorové sčítání vector addition
vektorový součin cross / vector product
velikost vektoru norm of a vector
volný vektor free vector
výsledný vektor resultant (vector)