CLIL - Content and Language Integrated Learning
Get the Flash Player to see this player.

informatika

internet

Slovní zásoba:
českyEnglish
celosvětová síť internet World Wide Web (WWW)
doména druhého řádu second-level domain
doména prvního řádu top-level domain
e-mail, elektronická pošta email
formát souboru file format
hypertextový odkaz hyperlink
chatovací místnost chat room
jedinečná internetová adresa uniform recourse locator (URL)
komunikační protokol communication protocol
název domény domain name
poskytovatel service provider
prohlížeč browser
přístupový server access server
složka, adresář directory
správce internetových stránek webmaster
stránka internetu website
usměrňovač, router router
uživatel internetu internet user
vyhledávací program search engine